จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษส

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 212 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด