จัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

9 มีนาคม 2561 อ่าน: 199 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนค่ำและยั่งยืน 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนค่ำและยั่งยืนได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้รุกล้ำมาทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวถนน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้รุกล้ำมาทำลายต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามแนวถนน

 


กำหนดการ

 วันที่ 17 มีนาคม 2561 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด