เกษตรผู้นำตัวอย่าง นายจอมทอง วนานันท์กุล

2 กันยายน 2561 อ่าน: 1,059 ครั้ง

 

 

นายจอมทอง  วนานันท์กุล Smart farmer แห่งดอยแม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายจอมทอง แห่งหมู่บ้านตอปล้าเด สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสร้างเป็นอาชีพที่ดีกว่าการปลูกอ้อยในอดีต

“อยู่บนดอยแบบนี้ผมว่าอาชีพที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้พอมีพอกินนี่ลำบากนะ ก่อนหน้านี้ปลูกอ้อยมาตลอด ข้าวโพดบ้าง ใช้ทุนเยอะ แต่ได้กำไรไม่มาก ปลูกอ้อยมาได้สัก 3 ปี อ้อยปลูก 1 ปี เก็บได้ครั้งเดียว เคยลงทุน 1 แสนบาท ปลูกอ้อย 15 ไร่ ซื้อทั้งเครื่องสี เครื่องปั่น จ้างต้ม จ้างเก็บ จ้างแรงงาน หักค่ายาค่าแรง แล้วได้กำไร 50,000 บาท ปีต่อมาก็จะได้เยอะหน่อยเพราะไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง แต่ก็เหนื่อยดูแลเยอะ พื้นที่กว้าง แรงงานก็ไม่อยากจ้าง แต่ถ้าไม่จ้างก็ทำไม่ไหว”

“พอมีโครงการขยายผลโครงการหลวงมาสนับสนุนการเกษตรก็สนใจ ผมชอบปลูกผักอยู่แล้ว เคยปลูก แต่ผักเน่าขายไม่ได้ เลยอยากปลูกให้ถูกวิธี  คิดว่าถ้ามีคนช่วยต้องขายได้แน่นอน พอสนใจเข้าร่วมโครงการกลุ่มผู้ปลูกผัก เจ้าหน้าที่ก็มาสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน และช่วยสอนช่วยสร้าง ส่วนผมก็ช่วยลงแรง เริ่มทำ 3 โรงเรือน ทางโครงการก็สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักด้วยในปีแรก ตอนแรกปลูกผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ทางโครงการก็มารับซื้อ ส่งให้โรงเรียนด้วย ส่งตลาดด้วย ปี 2557 ที่ผ่านมา ขายผักได้ประมาณ 3,000 บาทต่อคอป ต่อ 1 โรงเรือน ปีนึง ปลูกผักได้ประมาณ 7-8 คอป แล้วแต่ผักที่ปลูก สร้างรายได้ให้ผม 70,000 กว่าบาท เจ้าหน้าที่เคยพาไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 2 ครั้ง ก็ได้ความรู้ดี เข้าใจเรื่องการให้ปุ๋ยมากขึ้น ปัญหาเรื่องการปลูกผักก็พอมีบ้างนะ เรื่องหนอนขึ้น เรื่องเชื้อรา แต่ก็มีเจ้าหน้าที่จากโครงการช่วยดูและตลอด แนะนำเรื่องการใช้ยาปลอดสารพิษ สารชีวภัณฑ์ คิดว่าจะปลูกผักต่อไปเรื่อยๆ เพราะดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อย รายได้ก็ดี ไม่กลับไปปลูกอ้อยแล้ว”

นอกจากการเกษตร ด้านปศุสัตว์เจ้าหน้าที่โครงการก็ส่งเสริมด้วย ซึ่งนายจอมทอง ก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จนปัจจุบันไม่ได้มีแต่โรงเรือนปลูกผักเท่านั้น

          “มีอาจารย์สมศักดิ์ เจ้าหน้าที่จากโครงการมาแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์ เขาว่าดี ผมก็ว่าดี เลยลงมือเลี้ยงตามคำแนะนำ ปีนี้เริ่มเลี้ยงปลาดุก กบ และหมู ซึ่งสัตว์ที่เอามาอย่างปลาดุกและกบ ก็เอาของโครงการมา ทำกันเป็นระบบสหกรณ์ ถ้าขายแล้วก็เอาเงินเข้ากองทุน แล้วซื้อสัตว์มาใหม่ แม้ตอนนี้ปลาดุกกับกบกำลังโต ยังไม่ได้ขาย แต่หมูนี่ได้ขายแล้ว ขายให้โรงเรียนเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน มีชาวบ้านมาขอดูสนใจกันเยอะนะ ว่าทำไมหมูโตไว เราก็ว่าเลี้ยงตามคำแนะนำ ดูแลดีๆก็ได้แบบนี้แล้ว และในอนาคตที่นี่จะเป็นจุดศึกษาดูงานของคนในชุมชนแน่นอน

ผมเป็นสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ซื้อของที่สหกรณ์ กล้าผัก ปุ๋ย ยา ทุกอย่างเบ็ดเสร็จที่สหกรณ์ เป็นระบบสหกรณ์ มีเงินปันผล ตอนนี้ชีวิตมีความสุขดี ไม่ต้องไปไหน อยู่ที่นี่ ดูผัก ดูหมู ดูปลา  ไม่เดือดร้อน ได้เงินทุกเดือน เมื่อก่อนมีหนี้ แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ”

“ของที่ปลูกที่มี ของเหล่านี้แหล่ะจะเป็นมรดกต่อให้คนรุ่นต่อไป”

Share this:

จัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวพส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร. ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและพัฒนาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน

สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการบูรณาการและวัฒนธรรมองค์กร ณ โรงแรมกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ

การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สวพส. มุ่งมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นที่สูง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างง่าย

ปกติในไร่นาของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษพืชเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้วเกษตรกรจะทำการเผาทิ้ง เพื่อเตรียมปลูกพืชชนิดอื่นต่อ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น หมอกควันพิษ ไฟป่า และยังสูญเสียธาตุอาหารในดินอีกด้วย ดังนั้นการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเผาได้ และยังได้ปุ๋ยหมักที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย

อุดมการณ์ สานชุมชนบนพื้นที่สูง “สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง”

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ทำหน้าที่ในการนำองค์ความรู้โครงการหลวงไปขยายผลสู่ชุมชนอย่างน้อย 180 ชุมชน โดยนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงทางอาหารเน้นการเพิ่มความหลากหลายของพืชผัก ไม้ผล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

หอคำหลวง ศูนย์เรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ใต้ร่มพระบารมี พระมหากษัตริย์ไทย”

“หอคำหลวง” เป็นส่วนแสดงสำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงส่วนกลางที่โดดเด่นและสง่างามที่สุด สร้างเพื่อจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก และเพื่อเฉลิม พระเกียรติฯ แด่พระองค์ผู้เป็น พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพและทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลก

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง โดยมีแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านบริบทของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจะใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นขอบเขตในการจัดทำแผ่นแม่บทฯ เพื่อการพัฒนาที่เน้นความสมดุลในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูทั้งหมด