สวพส. ผนึกกำลัง ม.พายัพ ลงนาม MOU ความร่วมมือวิจัยกัญชง

สวพส. ผนึกกำลัง ม.พายัพ ลงนาม MOU ความร่วมมือวิจัยกัญชง

 

 

 

 

             11 พฤศจิกายน 64 สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านกัญชง กัญชา และพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ และการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ณ ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 

             นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ต้องการส่งเสริมให้กัญชงและกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร ตลอดจนสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชนชน และนำมาเป็นส่วนประกอบในทางการแพทย์ โดยความร่วมมือกันเป็นภาคี ร่วมศึกษา วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสอดคล้องกับองค์ความรู้และบริบทของพื้นที่ดำเนินการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

             นายอภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า การบันทึกความร่วมมือทางวิชาการที่มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย 64 - วันที่ 10 พ.ย. 69 นับเป็นความร่วมมือที่จะช่วยยกระดับฐานะให้กับประชาชนและเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางมหาลัยพายัพ ยินดีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนได้มากที่สุด

 

 

เรียบเรียงโดย
นางสาวจิราวรรณ ภูมิฐาน
นางสาวศิริรักษ์ จับจ่าย
นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานธุรการและประชาสัมพันธ์

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม