บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

บทอาเศียรวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
28 กรกฎาคม 2563

 

หกสิบแปดพระชนมพรรษามหาสวัสดิ์          กราบอภิวาทจอมกษัตริย์นิรัติศัย

ทรงครองธรรมนำไพบูลย์พูนอำไพ                       ศาสตร์ราชาสืบสานไว้ให้ประชา

 

         ทรงรักษาต่อยอดสืบทอดสร้าง                  งานสมเด็จพ่อทรงวางไว้ทั่วทิศา

ทั้งชาวเขาห่างไกลสุดสายตา                              อีกพสกชนทั่วหล้ามีสุขพลัน

 

         ทรงพระราชดำริก่อกำเนิดจิตอาสา              ให้ประชาทำความดีด้วยใจมั่น

เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน                                   ทุกสิ่งพลันสำเร็จได้ด้วยพระบารมี

 

         มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                 นบไตรรัตน์อาราธนาคุณพระศรี

อำนวยสวัสดิ์พระวชิรเกล้าองค์จักรี                      สดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

----------------------------------------------------

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์  ปราบทุกข์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม