สวพส. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​

30 มีนาคม 2561 อ่าน: 338 ครั้ง

 

 

                    วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะทำงานโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของ-ลุ่มน้ำปาย​ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ณ โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสาคร​ รุ่งเรือง​ เป็นประธานที่ประชุมสรุปร่วมกันดังนี้
1. กำหนดพื้นที่ดำเนินการในแผนแม่บท เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ 1)หย่อมบ้านาอ่อน 2)บ้านกึ๊ดสามสิบ 3)บ้านห้วยซลอบ และ 4) บ้านมโนรา โดยมอบ สำนักอนุรักษ์พื้นที่ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร และจำนวนพื้นที่ดำเนินการคิดเป็นกี่ไร่ ตลอดจนจัดทำพื้นที่ที่ดินทำกินรายแปลงของชาวบ้านให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินการสำนักอนุรักษ์ที่​ 16​ สาขาแม่สะเรียง เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

2.เขียนโครงการ เสนอของบประมาณจังหวัด (งบเหลือจ่าย) ในการดำเนินงาน 1)พาผู้นำและชาวบ้าน 15 คน ไปศึกษาดูงานที่ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงสบเมยแม่สามแลบ 2)การประชุมจัดทำแผนแม่บทฯจำนวน 3 ครั้ง 3)การจัดทำแปลงสาธิต/พื้นที่ต้นแบบการขยายผลแบบโครงการหลวงบ้านนาอ่อน

3. ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำคำสั่งเพิ่มเติมคณะทำงาน ตามที่เสนอ ทั้งนี้ขอให้เพิ่ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดืืแม่ฮ่องสอน และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าขึ้นตรงต่อการกำกับดูแลของนายอำเภออยู่แล้ว ให้ตัดออก

4.ให้สำนักอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดทำปฏิทินการดำเนินงานภาพรวม แจ้งคณะทำงานทราบ

5.ให้สำนักอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดทำยกร่างแผน ตารางรายละเอียดการจัดทำแผน แจ้งคณะทำงานฯ เสนอโครงการ มาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนภาพรวมต่อไป นำเรียนเพื่อคณะทำงานโปรดทราบ

 

 

 

Share this:

ประธานอนุวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์ นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำภาค จังหวัดพิษณุโลก นำโดยมีนายสมเพชร พรหมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร

สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน สวพส.ร่วมกับหน่วยงานภาคีจังหวัดน่าน หนุนเกษตรกรขุนสถาน-แสนสุข สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาชุมชน “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอนาน้อย (ขุนสถาน) จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

มูลนิธิโครงการหลวงแถลงข่าวจัดงาน “โครงการหลวง 2561” ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 16.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2561 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

สวพส .จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 1- 8 ธันวาคม 2561 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ สวพส. ร่วมประชุมเพื่อประสานงานในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่บ้านผาผึ้ง และ บ้านศรีคีรีรักษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี พันเอกวชิรวิชญ์ สาริกานนท์ รองหัวหน้าอำนวยการประสานงาน คก.พมพ.จว.ต.ก-ม.ส. เป็นประธาน

สวพส. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) คณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เหลืองทั้งแผ่นดินขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โครงการพระราชดำริห้วยตึงเฒ่า หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเจ้าหน้าที่ สวพส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ได้เห็นชอบการกำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น "วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ดูทั้งหมด