This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง (สำนักพัฒนา) จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ: 24 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 24 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 22 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 21 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 21 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานติดตามและประเมินผลประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 20 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการจำหน่ายและตรวจบัตรค่าบำรุงจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และประจำจุดให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จำนวน 20 คน
ประกาศ: 9 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ: 9 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์

ชื่อท้องถิ่น : ชัยพฤกษ์(กลาง)/ เปลือกขม (ปราจีนบุรี) ชื่อสามัญ : Wishing tree/ Pink shower/ Pink Cassia เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น


การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เงินลงทุนน้อย


เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

เบาบับ..ต้นไม้มหัศจรรย์

“ต้นเบาบับ (Baobab Tree)” ต้นไม้ชื่อแปลกไม่คุ้นหูต้นนี้หลายคนคงนึกสงสัย แต่อันที่จริงเราอาจเคยรู้จักต้นเบาบับมาแล้ว หากใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Lion King คงจะจำภาพต้นไม้ประหลาดที่ตัวละครชื่อ Rafikiได้


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน