This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 21 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 21 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานติดตามและประเมินผลประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 20 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการจำหน่ายและตรวจบัตรค่าบำรุงจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และประจำจุดให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จำนวน 20 คน
ประกาศ: 9 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ: 9 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 6 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ของโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 2 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ: 29 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว


สารภี

สารภี

เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาว ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่ง ดอกย่อย 7-9 ดอก ผลแก่สีเหลืองมีรสหวานอ่อนๆ


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายใน


สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย

สะแตติส เพอริซิอาย (Limonium spp.) เป็นไม้ตัดดอกที่มีสีสันที่สวย มีจุดเด่นเฉพาะตัว คือสามารถตัดขายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน