This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2557
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 18 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 16 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 11 กันยายน 2557 | สิ้นสุด: 30 กันยายน 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 1 ตุลาคม 2555 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2557

แนะนำองค์ความรู้
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองใช้เงินลงทุนน้อย


กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาวจัดอยู่ในวงศ์ Brassicaceae (Cruciferae) มีถิ่นกำเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและทางตะวันตกเฉียงใต้


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่า


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน