This is an example of a HTML caption with a link.
 
- จ้างเหมาบริการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1 อัตรา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 18 ธันวาคม 2557 | สิ้นสุด: 18 มกราคม 2558
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
ประกาศ: 17 ธันวาคม 2557 | สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 17 ธันวาคม 2557 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสวน จำนวน 1 อัตรา (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
ประกาศ: 17 ธันวาคม 2557 | สิ้นสุด: 29 ธันวาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 9 ธันวาคม 2557 | สิ้นสุด: 31 ธันวาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล็ก

ผักกาดฮ่องเต้เล้กจัดเป็นพืชตระกูล Brassicaceae (Crucifereae - Mustard family) มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง...


การเลี้ยงหมูหลุม

การเลี้ยงหมูหลุม

เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุกรไว้เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน และใช้ร่วมในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อน


กาสะลองคำ

กาสะลองคำ

กาสะลองคำมีดอกสีเหลืองทองออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น มีขนนุ่มประปราย กลีบดอกเชื่อมเป็นรูปทรงกระบอกปลายแยกเป็น 5 แฉกระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน