This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 3 กุมภาพันธ์ 2559 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสถาบัน เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 29 มกราคม 2559 | สิ้นสุด: 1 มีนาคม 2559
- ประกาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐาน รวม จำนวน 3 อัตรา (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
ประกาศ: 22 มกราคม 2559 | สิ้นสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิชาการ กลุ่มงานขยายผลโครงการหลวง สำนักพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 13 มกราคม 2559 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เลขานุการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ: 13 มกราคม 2559 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
- ประกาศสถาบัน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 3 อัตรา
ประกาศ: 13 มกราคม 2559 | สิ้นสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2559
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง


สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพรน่ารู้

สมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน บางชนิดอาจพบเห็นได้ยากง่ายต่างกันไป และแต่ละชนิดก็มีสรรพคุณไม่เหมือนกันด้วย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้รักษากันมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย...


ไฮเดรนเยีย

ไฮเดรนเยีย

“ไฮเดรนเยีย ช่อชั้น หลากสี พื้นถิ่นไม้หนาวนี้ พรั่งพร้อม งดงามอุทยานที่ ราชพฤกษ์ ขาวม่วงชมพูล้อม อีกฟ้างามตา”


พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

พรรณไม้งามพระนามราชสกุลมหิดล ตอนที่ 4

เป็นพรรณไม้ที่ถูกสำรวจ และเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบในประเทศไทย และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ซึ่งได้ตั้งชื่อพรรณไม้ทั้ง 3 ชนิดอันได้แก่ สิรินธรวัลลี เครือเทพรัตน์ และเทียนสิรินธรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน