This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประกาศ: 17 เมษายน 2557 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน
ประกาศ: 17 เมษายน 2557 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 11 เมษายน 2557 | สิ้นสุด: 1 พฤษภาคม 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงานในโครงการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและที่ดินรายแปลง
ประกาศ: 11 เมษายน 2557 | สิ้นสุด: 1 พฤษภาคม 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสวน
ประกาศ: 11 เมษายน 2557 | สิ้นสุด: 1 พฤษภาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 1 ตุลาคม 2555 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
บอระเพ็ด

บอระเพ็ด

เครือฝานเป็นแว่นรับประทานกับน้ำผึ้งแก้ไข้ หรือดองในน้ำผึ้งรับประทานบำรุงกำลัง ใช้เข้ายาร่วมกับเพชรสังฆาต เป็นยารักษาอาการปวดกระดูก หรือทุบแล้วแช่น้ำผสมน้ำผึ้งดื่มแก้หวัด


ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจรเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมยาวและเรียว ใบ เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน มีสีเขียว


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง


หางแมว

หางแมว

หางแมว หางกระรอก เขียวพระสุจริต เป็นไม้พุ่มใบเดี่ยว ดอกสีขาวหรือม่วงอ่อนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน