This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา
ประกาศ: 27 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 18 กันยายน 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (อุทยานหลวงราชพฤกษ์) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 26 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 15 กันยายน 2557
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการงานเลขานุการ
ประกาศ: 21 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 12 กันยายน 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักพัฒนา
ประกาศ: 19 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ประกาศ: 15 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 1 กันยายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศ: 1 สิงหาคม 2557 | สิ้นสุด: 29 สิงหาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 1 ตุลาคม 2555 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2557

แนะนำองค์ความรู้
ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด

ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮดใบมีลักษณะอ่อนนุ่มเป็นมัน เรียงซ้อนกันแน่นคล้ายดอกกุหลาบ และห่อหัวแบบ


กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า

กาแฟอราบิก้า (Coffea arabica L.) เป็นพืชเครื่องดื่มที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกชนิดหนึ่ง


ผักเฮือด

ผักเฮือด

ผักเฮือดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสกุลเดียวกับไทรและมะเดื่อ ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว


องุ่น

องุ่น

องุ่นเป็นไม้ผลชนิดเถาเลื้อยที่มีอายุยานานหลายปี สามารถปลูกได้ในสภาพภูมิอากาศหลายแบบ แต่องุ่นที่ปลูกในภาพที่มีอากาศหนาวเย็นจะมีคุณภาพสูงกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน