This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักพัฒนา
ประกาศ: 31 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร
ประกาศ: 30 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 10 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัย
ประกาศ: 29 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ ปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ GIS ในโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
ประกาศ: 27 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประกาศ: 27 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 3 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
ประกาศ: 22 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 12 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการงานติดตามและประเมินผลประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 20 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการจำหน่ายและตรวจบัตรค่าบำรุงจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และประจำจุดให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว จำนวน 20 คน
ประกาศ: 9 ตุลาคม 2557 | สิ้นสุด: 14 พฤศจิกายน 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
รำเพย

รำเพย

เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูง 2-3 เมตร ดอกสีเหลือ สีขาวหรือสีส้ม ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งมีดอกย่อย 3-4 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก


วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

วัฒนธรรมและลายผ้าทอคะฉิ่น

ชาวคะฉิ่นอพยพจากทางใต้ประเทศทิเบตบริเวณต้นแม่น้ำอิระวดี และยังคงสือทอดวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น


ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว

ปทุมมาและกระเจียว เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยรู้จักกันมานาน


การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

การปลูกไม้ 3 อย่าง คือ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ จะทำให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน