This is an example of a HTML caption with a link.
 
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ: 23 กรกฎาคม 2557 | สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักยุทธศาสตร์และแผน
ประกาศ: 18 กรกฎาคม 2557 | สิ้นสุด: 1 สิงหาคม 2557
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนา
ประกาศ: 17 กรกฎาคม 2557 | สิ้นสุด: 30 กรกฎาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2557 | สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2557
- ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประกาศ: 3 กรกฎาคม 2557 | สิ้นสุด: 31 กรกฎาคม 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ประกาศ: 1 ตุลาคม 2555 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2557
- แบบฟอร์มรับสมัครงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แนะนำองค์ความรู้
กระต่าย

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหารไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมีวงจรในการผลิตสั้น...


ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวานจัดเป็นพืชที่ให้พลังงานสูงและมีปริมาณโปรตีนรองจากถั่วลันเตา ถั่วแขก และกระเทียม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยธาตุอาหารที่สูง


มะม่วง

มะม่วง

โครงการหลวงส่งเสริมการปลูกมะม่วงที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ผ่านการวิจัยและให้ผลดี มีคุณภาพให้เกษตรกรปลูกเป็นการค้า 4 พันธุ์ คือ นวลคำ ปาล์มเมอร์ อาร์ทูอีทู เออร์วิน


มะคำดีควาย

มะคำดีควาย

บ่าซัก หรือ มะคำดีควาย เป็นไม้ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ผลแก่แก้ไข้ดับพิษร้อนภายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบเว็บเมลสถาบัน ระบบขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายภายในสถาบัน