จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง มาตรฐาน GMP/HACCP (Codex Alimentarius) และการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน ณ ห้องประชุมศูนย์ผลิตผล

12 กรกฎาคม 2561 อ่าน: 10 ครั้ง

ชื่อโครงการ

 

 

หลักการและเหตุผล

 

 


วัตถุประสงค์

 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

 


กำหนดการ

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด